Presentació

SylvaMED: Boscos Mediterranis per a Tothom

Els ecosistemes forestals Mediterranis ofereixen múltiples béns i serveis que són clau pel desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals i pel benestar de les poblacions urbanes. Molts d’aquests beneficis col·lectius desenvolupen unes funcions crucials per a la sostenibilitat mediambiental tot i que, en moltes ocasions, no estan reconeguts. La quantificació del seu valor pot permetre l’adopció de noves polítiques al respecte.

SylvaMED (2010-2013) és un projecte europeu de cooperació territorial que forma part del programa transnacional MED. Promou la integració innovadora dels serveis mediambientals dels boscos a les polítiques mitjançant la demostració de la sostenibilitat mediambiental i econòmica dels mecanismes de PSA (Pagament pels Serveis Ambientals) i MBI (Incentius Basats en Mercats), al Mediterrani. Aquests mecanismes preveuen tant la conservació dels recursos naturals com els ingressos addicionals de les poblacions locals.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS