Αρχική Σελίδα

SylvaMED: Μεσογειακά Δάση για Όλους

 

Μεσογειακά Δάση για Όλους
Τα Μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα παρέχουν πολλαπλά αγαθά και υπηρεσίες, και παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και το ευ ζην των αστικών πληθυσμών. Πολλά από τα συλλογικά δασικά αγαθά είναι κρίσιμα για την περιβαλλοντική αειφορία αλλά προς το παρόν δεν αναγνωρίζονται. Η ποσοτικοποίηση της αξίας τους και τα πιλοτικά σχέδια θα επιτρέψουν την είσοδό τους στις πολιτικές αποφάσεις.

Το SylvaMED (2010-2013) είναι ένα έργο Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, μέρος του διακρατικού προγράμματος MED. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης των δασικών περιβαλλοντικών υπηρεσιών στις περιφερειακές πολιτικές, αποδεικνύοντας ότι τα συστήματα πληρωμής περιβαλλοντικών υπηρεσιών (PES και MBI) είναι βιώσιμα και αειφορικά στις Μεσογειακές αγροτικές κοινότητες, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, ενώ παρέχουν μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων και επιπλέον εισόδημα για τους τοπικούς πληθυσμούς.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS