Domov

SylvaMED: Sredozemski gozdovi za vse

Sredozemski gozdni ekosistemi nudijo številne dobrine, ki veliko prispevajo k socio-ekonomskemu razvoju podeželja in k dobremu bivalnemu po?utju. Sredozemski gozdovi ter dobrine, ki jih nudijo, so izjemno pomembni za vzdrževanje okoljskega ravnotežja, vendar ta vloga ni priznana v zadostni meri. Na podlagi ocen ekonomske vrednosti postranskih gozdnih proizvodov in s promocijskimi terenskimi prikazi za lastnike gozdov in širšo javnost bomo izdelali nove predloge za izboljšanje gozdarske politike na tem podro?ju.

SylvaMED (2010-2013) je evropski projekt teritorialnega sodelovanja in del MED transnacionalnega programa, katerega cilj je pospešiti vklju?evanje okoljskih storitev gozdov v regionalne politike. To skuša dose?i ob dejstvu, da so v sredozemskih podeželskih skupnostih PES (pla?ila za okoljske storitve) in MBI (tržno zasnovana orodja) sistemi izvedljivi in trajnostni tako okoljsko kot ekonomsko, ter da omogo?ajo dolgoro?no ohranjanje naravnih virov in hkrati predstavljajo dodaten prihodek za lokalne prebivalce.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS