Projecte

Introducció

El Pla d’Acció Forestal de la Unió Europea i els plans forestals nacionals posen de manifest la necessitat de quantificar el valor total dels boscos per introduir mecanismes compensatoris destinats als béns i serveis no comercialitzats, posant èmfasi en la importància de la cooperació entre les autoritats públiques.

Els productes i serveis no comercialitzats juguen un important rol en les economies rurals Mediterrànies recolzant la creació de llocs de treball i fomentant el creixement de sectors tradicionalment deprimits. Els sistemes de Pagament pels Serveis Ambientals (PSA o MBI –Incentius Basats en Mercats-) constitueixen una resposta eficaç per afrontar els nous reptes de la globalització, la crisi econòmica i els impactes negatius del canvi climàtic.

El coneixement científic que es té en l’àmbit dels PSA encara no ha estat integrat a nivell administratiu i legislatiu. Algunes autoritats públiques de la conca Mediterrània han començat a prendre mesures en aquest sentit. Aquest projecte intenta facilitar i ampliar aquest moviment.

Això requereix un gran esforç de comunicació per part de les administracions forestals, dels agents legislatius i fins i tot, del públic en general, ja que la idea de que dels recursos naturals són lliure i infinits està encara molt estesa entre les nostres societats.

SylvaMED intenta demostrar que els sistemes de PSA i MBI són viables i sostenibles econòmica i mediambientalment a les comunitats rurals Mediterrànies ja que contemplen la conservació dels recursos naturals i ingressos addicionals per les poblacions locals, a  llarg termini.

El projecte ha estat concebut com un fòrum de diàleg per les administracions, els gestors forestals, propietaris i científics, amb suport específic de la Conferència Europea de Propietaris Forestals, l’Oficina Nacional Francesa dels Boscos i l’Associació de Propietaris Forestals Mediterranis, per tal d’afrontar el desafiament que es planteja al sector forestal Mediterrani.

Àmbit geogràfic

Els socis del projecte SylvaMED abarquen totes les zones boscoses de gran importància del nord de la conca del Mediterrani, cadascuna associada a una problemàtica específica: la protecció i conservació de l’aigua a França, els productes forestals no fustaners a Catalunya, els parcs naturals a la Regió de Liguria, Eslovènia, al nord del límit dels ecosistemes i biodiversitat Mediterranis i Grècia, on els seus boscos juguen un paper fonamental en la protecció del sòl i de les ciutats.

Aquests socis són les administracions competents a nivell regional, encarregades de la gestió de boscos públics i privats així com dos instituts de recerca forestal, tots ells connectats a través de l’Institut Forestal Europeu (EFI).

Principals activitats tècniques

Les principals activitats tècniques giren al voltant de 4 paquets de treball:

1. Estat de l’Art: eines innovadores per les administracions públiques en els temes d’aigua, usos socials, productes i serveis forestals no fustaners, marc legal i normatiu i valor econòmic total de les zones forestals.

2. De la teoria a la pràctica: xarxa d’implementacions locals: Establiment d’una xarxa de llocs experimentals i de promoció, proves pilot de mesures compensatòries i conservacionistes que validin l’existència de les mesures de PSA i proposin adaptacions i millores adaptades als contextos locals, animació, accions de camp per donar a conèixer i difondre la transferibilitat i l’aplicabilitat dels models i seminaris tècnics de disseminació.

3. Innovació i evolució de les polítiques públiques: Taules rodones públic-privades, anàlisi de la situació dels actors forestals davant els futurs desafiaments, propostes i redacció de mesures i sistemes compensatoris i integració dels resultats del projecte  als marcs jurídics i legals.

4. Comunicació i Difusió: Pla de Comunicació, el Llibre Verd sobre els béns i serveis públics ambientals dels boscos Mediterranis, accions de sensibilització al llarg de tot el projecte, accions de difusió i conferències.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS