Objectius

Objectius generals del projecte

1. Involucrar a les administracions regionals en la millora de la sostenibilitat ambiental mitjançant una millor gestió forestal: taules rodones públic-privades, avaluacions comparatives a nivell regional, marcs econòmics i legals. Resultat: Eines polítiques per les administracions públiques.

2. Proposar i impulsar les iniciatives públiques més estructurades pel pagament pels serveis ambientals dels boscos mitjançant mecanismes de PSA i MBI: casos demostratius a nivell regional com a proves pilot (protecció de conques hidrogràfiques i millora de la qualitat, regulació de l’accés del públic a les zones forestals vulnerables, comercialització de productes forestals no fustaners sense valoritzar), política d’harmonització i millora en tots els nivells administratius. Resultat: Aplicació sobre el terreny.

3. Orientar els responsables polítics i al públic en general i completar el buit de comunicació existent pel que fa als beneficis col.lectius que ofereixen els boscos i que no es comercialitzen: difusió horitzontal i vertical, campanyes de sensibilització. Resultat: Difusió de resultats i sensibilització en els serveis ambientals que proporcionen els boscos i la seva importància en el context Mediterrani.

Els efectes esperats són: Major disposició al pagament (WTP) per part de la societat pels serveis dels ecosistemes i una major consciència i voluntat política per posar en pràctica els mecanismes de PSA i els MBI  a les nostres àrees forestals.

  • Print this article!
  • Facebook
  • Twitter
  • Turn this article into a PDF!
  • RSS